מחלקת ניהול נכסים - קייב

 1. ראשי
 2. ניהול נכסים
בין אם מדובר בבניין ובין אם מדובר בנכס בודד, שהנכס שלכם מצוי במדינה מעבר לים,
המטרה שלנו היא פשוט להבטיח שקט נפשי לבעל הנכס, ולכן, אנו מעמידים לרשותכם את
הפתרון הכולל הנדרש לניהול הנכס, והכל כמובן תוך ליווי צמוד ומקצועי.
 • ייעוץ מקצועי ותיאום ציפיות בנוגע לקביעת דמי השכירות ביחס למצב השוק, ובכלל זה, מיקום הנכס, מצב הנכס, ויתר פרמטרים המשפיעים על תמחור נכון ויעיל של הנכס.
 • הכנת הנכס בטרם השכרה ואספקת בעלי מקצוע רלוונטיים (בהתאם לדרישה ובמימון בעל הנכס)
 • קבלת הנכס משוכרים קודמים וביצוע כלל הפעולות הנדרשות
 •  איתור שוכרים בין היתר באמצעות לוחות נדל”ן & quot מקומיים מובילים
 • הצגת הנכס לשוכרים פוטנציאלים
 • בדיקת שוכרים (בהתאם לדרישות בעל הנכס)
 • טיפול בעריכת הסכם שכירות
 • מסירת הנכס לשוכרים
 • גביית תשלומים או פיקוח על ביצוע תשלומים
 • בקרת ביצוע תשלומים על ידי השוכר למוסדות ו/או לרשויות ו/או דמי ניהול
 • מענה וטיפול בתקלות באמצעות בעלי מקצוע רלוונטיים (התשלום לבעל המקצוע בעבור השירות נעשה על ידי בעל הנכס ישירות או באמצעותנו)

התוכן בעמוד זה, ובכלל זה, כל הפרטים המוצגים, נועדו להמחשת השירותים המוצעים בלבד ואין
בתוכן דלעיל, על ככל הפריטים המופיעים בו כדי להוות כל מצג ו/או התחייבות מצד החברה כשאר
את החברה יחייב הסכם פרטני מחייב, על נספחיו, החתום בידי הצדדים להסכם במסגרת הסכם
ניהול הנכס.

צרו קשר


תפריט